Flash

148 kn

 

Macromedia Flash MX je izuzetan alat koji vam omogućuje da s lakoćom kreirate atraktivne Web sadržaje. Ovaj tečaj će vas naučiti kako se kreiraju animacije, interaktivne kontrole i site-ovi, igre i filmovi. Također ćete svladati upotrebu panela, unos grafike, zvuka i još mnogo toga.

Kompletan tečaj možete besplatno preuzeti i koristiti u DEMO režimu.

Preuzimanje

* Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korištenja na više računala

Kategorije: ,

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

 • Uvod
  Dobrodošlica i sadržaj ovog tečaja, Pregled Flash okruženja, Što je novo u Flash-u MX 1 dio , Što je novo u Flash-u MX 2 dio
 • Interface tj. sučelje i instalacija
  Pregled interface-a tj. sučelja, Mreža, Ravnala i usmjerivači, Opcije, Editing Opcije
 • Osnove Flash-a
  Vektorska grafika i rasterske grafike, Simboli i instance, Dijeljene biblioteke, ActionScript, Pregled vaših filmova, Konvencije zadavanja imena
 • Toolbox
  Pregled ToolBox-a, Alatka Arrow, Alatka Subselection, Alatka Line, Alatka Lasso, Alatka Pen, Alatka Text Tool, Alatke Oval i Rectangle, Alatka Pencil, Alatka Brush, Free Transform alatka, Alatka Fill Transform Tool, Alatke Ink Bottle, Paint Bucket i Eyedropper, Alatka Eraser, Alatke Hand i Zoom, Color Selection
 • The Panels
  Pregled Panela, Toolbars, Help paneli, Library, Common Libraries, Properties, Align, Color Mixer, Color Swatches, Info, Scene, Transform, Actions, Reference, Debugger i Output, Movie Explorer, Accessibility, Components i Component Parameters paneli, Sitespring
 • The Timeline
  Pregled i prilagođavanje Timeline panela , Layer-i, Pregled okvira i ključnih okvira, Rad s okvirima i ključnim okvirima, Pregled tviningiranja tj. Tweening-a, Povezivanje pokretom, Povezivanje objektima, Nagoviještači oblika, Usmjerivači kretanja, Otisci objekta, Labele okvira, komentari i imenovanje ankera, Akcije okvira, Layer-i maski
 • Kreiranje i modificiranje crteža
  Osnove crtanja i modificiranja, Modificiranje simbola, Modificiranje instanci i gotovi objekti, Transform izbornik, Crtanje cvijeta 1-dio, Crtanje cvijeta 2-dio
 • Rad s bitmapama
  Pregled bitmapa, Modificiranje bitmapa, Iscrtavanje bitmapa
 • Rad s videom
  Pregled videa, Modificiranje i kontroliranje
 • Rad s tekstom
  Pregled teksta, Opcije teksta, Modificiranje teksta, Tekst iz eksternih izvora
 • Rad sa zvukom
  Importiranje i postavljanje, Opcije zvuka, Kompresija
 • Pregled grafike
  Grafička interakcija, Interakcija instanci i stekiranje, Grupiranje i izravnanje
 • Arhitektura Flash-a
  Pregled arhitekture, Scene, Video klipovi, Nazivi instanci, Hijerarhija u Flash-u, Pristupanje, Kontrola video klipova
 • Interaktivnost
  Tipke, Animirane tipke, Aktiviranje tipki, Standardni kursori, Povlačenje i otpuštanje, Varijable
 • Jednostavna Flash Web stranica
  Navigacijski panel, Navigacijske tipke, Sadržaj – video klip, Kopiranje sadržaja, Varijable i pozdravna poruka, Labele okvira, Akcije prve tipke, Akcije tipaka za kopiranje, Kontrola varijabli
 • Još ActionScript-a
  Objekt Flash, Funkcije
 • Komponente
  Pregled komponenti, Ugrađene komponente, Dodatne komponente, Komponente u korisničkom obrascu
 • Predučitači
  Pregled predučitača, Jednostavan predučitač, Predučitač kao pokazivač napretka, Predučitač s postotcima
 • Optimiziranje i publiciranje
  Dobra praksa, Pregled protoka, Formati za publiciranje, Flash Publish Settings, HTML Publish Settings, HTML Code

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani tečajevi

100% Povrat novca

Tečaj možete besplatno isprobati u DEMO režimu. Ukoliko ne izvršite aktivaciju u roku od 30 dana, rado ćemo Vam vratiti novac!

HRK
EUR
Call Now ButtonNaručite telefonom