JavaScript

kn148 kn

JavaScript predstavlja najviše korišteni programski jezik na Web-u. Na ovom tečaju ćete savladati njegove osnovne funkcije kao i mnoge napredne tehnike, kao što su rad sa Script tagovima, unos tekućeg datuma i vremena, upotrebu Web Widgets-a itd. Napredni dio tečaja obuhvaća primjere Web strana koje sadrže animacije i druge grafičke efekte kao i lekcije u kojima se objašnjava rad s Cookie-ima i Pop-up okvirima.

* Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korištenja na više računala

SKU: 22 Kategorije: ,

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

 • Upoznavanje sa JavaScript-om
  Šta je JavaScript? Mogućnosti JavaScript-a, Ostale mogućnosti, Šta ne može JavaScript? Poređenje JavaScript-a i Jave, Evolucija JavaScript-a
 • Osnove JavaScript-a
  Script tagovi, Postavljanje skripta, Sakrivanje iskaza, Upotreba komentara
 • Početak pisanja skripta
  Potrebni alati, Hello World skript, Osobine i metode objekata, Prikazivanje poruke, Pop-up box, Poruke u Status Bar-u, Event Handlers
 • Dinamičko ažuriranje strana
  Ubacivanje datuma, Kako se upravlja vremenom, Dani u nedelji, Vreme, Referencne strane
 • Korišćenje Web Widgets-a
  Web Widgets, Fixed Ad Widget, Slučajno izabrane slike, Poruka na Status bar-u, Skript za ispisivanje vesti, Brojač, Status bar skript, News Scroller skript
 • Rad sa slikama
  Osobine JavaScript-a, Kompatibilnost Browser-a, Definisanje učitanih slika, Rollover skript, Skript za animirane slike, Parametari animacije, Upravljenje događajem onLoad, Gledanje Slideshow-a, Previous-Next progres, Definisanje vrednosti slajdova
 • Upotreba Cookies-a
  Informacije o Cookie-u, Korišćenje Cookie-a, Format Cookie-a, Kreiranje Cookie-a, Postavljanje Cookie-a, Upravljanje događajem OnBlur, Čitanje Cookie-a, Računanje Eval funkcijom, Korišćenje Write metode, Višestruki Cookie-i, Višestruke promenljive, Testiranje promenljive
 • Browser prozori i poruke
  Opcije Pop-up prozora, Scroll metoda, Višestruko otvaranje prozora, Različite metode za prozore, Podešavanje fokusa, Metoda za generisanje poruka, Korišćenje višestrukih poruka
 • Otklanjane grešaka u skriptu (Debugging)
  Uočavanje grešaka, Ispravljanje grešaka, Višestruke greške, Greške sa slovima, JavaScript Debugger, Debugger-i i poruke;
 • Rad sa frejmovima
  Korišćenje JavaScript-a, Korišćenje FORM taga, HTML FORM tagovi, Text i Text Area komponente, Lozinke i dugmići, Polja za markiranje, Select komponenta, Provera korisničkih informacija, Provera e-mail adrese, Niz sa neispravnim simbolima, Koiršćenje IndexOf metode, Brojanje simbola, Check E-mail funkcija, OnBlur događaj, Zahtevanje bezbednog pristupa, Prihvatanje korisničkih informacija, Get i Post metode, Određivanje šifrovanja
 • Kreiranje Layer-a
  Elementi Layer-a, Prikazivanje Layer-a, Funkcija ShowOrHide, Move funkcija, Atributi Layer-a, Kreiranje Layer-a
 • Animirani Layer-i
  Pomeranje Layer-a, Koordinatni sistem ekrana, Menjanje X i Y koordinata, Povećavanje X i Y vrednosti, Event Handler-i, Set Interval metoda
 • Drag and Drop
  Drag – tehnika prevlačenja, Modularizacija, Izvršavanje Move funkcije, Event metode, StartDrag funkcija, Inicijalizacija X i Y vrednosti, Drag funkcija, StopDrag funkcija, Trigger iskazi, Demonstracija Drop metode, Razmeštanje Layer-a, Korišćenje Drag and Drop-a, Detektovanje Drop prostora

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani tečajevi

Novogodišnji popust! -50% na sve tečajeve

Naručite bilo koji tečaj i platite pola cijene

ponuda važi do 31/12/2022

NOVOGODIŠNJI POPUST

Naručite BILO KOJI tečaj i
platite POLA CIJENE

HRK
EUR
Call Now Button