Akcija!

Relacijske baze podataka

kn74 kn

Ovaj tečaj će vas upoznati s prednostima koje nudi Microsoft Access. Neke od lekcija koje su sadržane u ovom tečaju su: planiranje i dizajniranje baze podataka, rad s tabelama i formularima. Osim toga lekcije obuhvaćaju i slijedeće teme: predstavljanje upita, tipovi podataka, kreiranje izvještaja i primjenu Access-a na WEB-u.

* Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korištenja na više računala

SKU: 64 Kategorije: ,

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

 • Planiranje baze
  Zašto koristiti bazu podataka, Koraci u planiranju, Planiranje baze podataka, Utvrđivanje strukture tabele, Relacije između tablica
 • Rad sa Access-om
  Pregled Access prozora, Odabiranje objekta, Kreiranje baze, Kreiranje baze s praznog lista
 • Rad sa zapisima
  Kretanje kroz tabele i zapise, Ploča za prebacivanje, Unošenje zapisa, Korištenje formulara, Pronalaženje zapisa, Postavljanje i ukidanje filtara, Sortiranje zapisa
 • Rad sa tablicama
  Čarobnjak za izradu tabela, Kretanje između okvira objekata, Korištenje različitih tipova podataka, Modificiranje atributa polja, Čarobnjak za šablone unosa podataka, Čarobnjak za pretraživanje, Namještanje primarnog ključa
 • Rad sa formularima
  Čarobnjak za izradu formulara, Prozor formulara i sekcija, Upotreba komandi, Formatiranje atributa (osobina), Umetanje grafika
 • Organiziranje informacija
  Razmatranje povezanosti tabela, Veza “jedan prema više”, Veza “jedan prema jedan”, Primjena referentnog integriteta, Kaskadno ažuriranje i brisanje, Tiskanje objekata baze podataka
 • Modificiranje tablica
  Kreiranje polja za pregled, Kriteriji za provjeru vrijednosti, Postavljanje teksta valjanosti, Modificiranje šablona za unos podataka, Optimiziranje korištenja tipova podataka, Zapisi u podtabelama podataka
 • Kreiranje formulara
  Kreiranje formulara u dizajn prozoru, Modificiranje atributa formulara, Postavljanje dijelova formulara, Modificiranje atributa komandi, Korištenje komande podformulara, Komande za izračunavanje
 • Predstavljanje upita
  Izborni upit više tabela, Modificiranje atributa upisa, Specificiranje kriterija u poljima, Postavljanje spojenih atributa, Određivanje atributa veza, Postavljanje filtara formularom, Optimizacija upita korištenjem indeksa
 • Tipovi upita
  Kreiranje parametarskog upita, Tipovi akcijskih upita, Akcijski upit (dodavač), Akcijski upit (brisanje), Upit suma
 • Kreiranje izvještaja
  Čarobnjak za izvještaje, Kreiranje izvještaja u dizajn prikazu, Formiranje izvještaja iz upita, Promjena veličine naredbi, Modificiranje osobina formata, Pregled i tiskanje izvještaja
 • Rad sa izvještajima
  Korištenje dijelova izvještaja, Modificiranje atributa sekcija, Komandna paleta alata, Izmene artibuta komandi, Ubacivanje slika u izvještaj, Komande za proračun
 • Import i eksport podataka
  Importiranje podataka u tabelu, Eksportiranje zapisa baze, Prevlačenje iz Access-a u Excel, Informacije u obliku grafika, Povezivanje postojećih podataka, Konverzija baza podataka
 • Primjena na Web-u
  Izrada sigurnosne kopije, Sažimanje i popravljanje baze, Kreiranje polaznog obrasca, Stranice za pristup podacima, Mogućnosti grupiranja i sortiranja, Snimanje objekata u HTML, Kreiranje hiper veze
 • Napredne mogućnosti
  Enkripcija i dekripcija baze, Postavljanje lozinke za bazu, Podešavanje Startup opcije, Korištenje dodataka, Jednostavna replikacija, Konstruktor makroa, Pokretanje makroa

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani tečajevi

Novogodišnji popust! -50% na sve tečajeve

Naručite bilo koji tečaj i platite pola cijene

ponuda važi do 31/12/2022

NOVOGODIŠNJI POPUST

Naručite BILO KOJI tečaj i
platite POLA CIJENE

HRK
EUR
Call Now Button