Word 2007

148 kn

 

Na ovom tečaju ćete naučiti kako da koristite sve najvažnije funkcije Word-a 2007. Početne lekcije obuhvaćaju osnovne tehnike rada, kao što su izbor formata, unos i formatiranje teksta, korištenje trake. Zatim slijede lekcije koje su posvećene unosu ilustracija, tabela, korištenju šablona i slanju cirkularnih pisama. Konačno, završne lekcije se bave tretmanom velikih dokumenata, izradom sadržaja, indeksa, upotrebom makroa itd.

Kompletan tečaj možete besplatno preuzeti i koristiti u DEMO režimu.

Preuzimanje

* Tečaj je namijenjen za sve verzije WINDOWS-a
* Mogućnost istovremenog korištenja na više računala

Kategorije: ,

Tečaj obuhvaća sledeće teme

 

 • Upoznavanje sa programom
  Pokretanje Word-a, Nova radna okolina, Navigacija po radnoj površini, Navigacija po dokumentu
 • Kreiranje i čuvanje dokumenata
  Kreiranje novog dokumenta, Uvoz dokumenata, Čuvanje dokumenata, Slanje dokumenta
 • Štampanje dokumenta
  Funkcija Print Preview, Funkcija Quick Print, Podešavanje opcija za štampu
 • Menjanje i oblikovanje teksta
  Selektovanje teksta, Formatiranje teksta, Funkcija Find and Replace, Funkcije Undo, Redo i Repeat, Kopiranje, ubacivanje i pomeranje teksta, Prikaz formatiranja
 • Formatiranje pasusa
  Uvlačenje teksta, Poravnanje teksta, Podešavanje proreda, Podešavanje tabulatora, Isticanje sadržaja
 • Formatiranje stranice
  Promena margine, Promena orijentacije, Numerisanje strana, Izbor veličine papira, Zaglavlja i fusnote, Dodeljivanje pozadine, Upotreba vodenog žiga
 • Proveravanje dokumenta
  Provera pravopisa, Pronalaženje sinonima, Traženje reči i prevoda, Podešavanje parametara za proveru
 • Izmene na radnom okruženju
  Parametri radnog okruženja, Parametri prikaza dokumenta, Podešavanje paleta i tastature
 • Nabrajanje i numeracija
  Upotreba znakova za nabrajanje, Numerisane liste, Izmene na listama
 • Kreiranje tabela i grafikona
  Kreiranje nove tabele, Kreiranje tabela na bazi teksta, Ubacivanje tabele iz Excel-a, Izmene na tabelama, Formatiranje tabele, Računanje u tabeli, Kreiranje grafikona, Promena podataka na grafikonu, Promena grafikona, Kreiranje teksta iz tabele
 • Stilovi
  Upotreba stilova, Kreiranje stilova, Menjanje i brisanje stilova
 • Upotreba gradivnih blokova
  Kreiranje i upotreba gradivnih blokova, Menjanje i organizacija blokova
 • Funkcija Mail Merge
  Slanje cirkularnih pisama, Kreiranje baze podataka (Data Source), Adresiranje koverti
 • Sortiranje podataka
  Sortiranje teksta, Sortiranje po brojevima, Sortiranje po tabeli
 • Rad sa makroima
  Kreiranje makroa, Izvršavanje makroa, Menjanje makroa
 • Rad sa kolonama
  Novinski stupci, Paralelne kolone
 • Rad sa ilustracijama
  Rad sa slikama, Rad sa oblicima (Shapes), Funkcija SmartArt
 • Deljenje dokumenta
  Slanje dokumenta, Zaštita dokumenta lozinkom, Proveravanje dokumenta – Meta Data, Kodiranje dokumenta
 • Rad sa dugačkim dokumentima
  Ukrštene reference (Cross-references), Kreiranje sadržaja, Kreiranje indeksa

Upute za instalaciju

 

Odabrani tečaj možete direktno preuzeti preko stranice sa opisom. Po završenom preuzimanju potrebno je pokrenuti instalacijski program koji će postaviti sve potrebne parametre i kreirati neophodne prečice. Ova verzija sadrži kompletan materijal neophodan za samostalno savladavanje izabranog tečaja. Tečaj možete pokrenuti jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije iz Start menija ili prečice s radne površine. Nakon toga će se na ekranu pojaviti program koji omogućuje jednostavan izbor željene lekcije i ostalih elemenata koji čine sam tečaj.

Tečaj možete koristiti u dva režima: demonstracijskom (demo) i normalnom režimu. Upotreba tečaja u normalnom, radnom režimu podrazumijeva prethodnu aktivaciju koju možete pokrenuti odabirom opcije Aktivacija iz uvodnog okvira. Za uspješnu aktivaciju potrebno je dobiti potvrdu od našeg administratora. Po uspješno završenoj aktivaciji tečaj će biti raspoloživ u punom radnom režimu.

 

Povezani tečajevi

100% Povrat novca

Tečaj možete besplatno isprobati u DEMO režimu. Ukoliko ne izvršite aktivaciju u roku od 30 dana, rado ćemo Vam vratiti novac!

HRK
EUR
Call Now ButtonNaručite telefonom